راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تدوین مقالهها

 

نشریه تکنولوژی گاز توسط انجمن مهندسی ایران منتشر می‌شود. این نشریه، باهدف گسترش ارتباطات علمی، هدفمندسازی پژوهش و فناوری، پیشرفت و ترویج علوم و فنون صنایع نفت،گاز و پتروشیمی، یافته‌های تازه و دستاورد پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای را در قالب مقاله‌های علمی در شمارگان منظم منتشر می‌نماید.

 

شرایط عمومی یک مقاله علمی

 • به زبان انگلیسی نوشته‌شده باشد
 • از نوآوری و ابداع برخوردار بوده و شامل یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم و فنون صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و رشته‌های مرتبط با آن باشد
 • قبلاً چاپ‌نشده باشد و در نشریه‌های دیگر تحت بررسی نباشد.

 

انواع مقالات علمی قابل‌پذیرش

 • مقالهی پژوهشی۱: گزارشی دقیق از یک فعالیت پژوهشی نوآورانه، که شامل نتایج علمی بدیع و فناورانه است و توسط یک یا چند پژوهشگر انجام‌شده است.
 • مقالهی فنی۲: گزارش یک کار نظری یا تجربی است که در آن اصول نگارش علمی- فنی به‌روشنی لحاظ شده است.
 • مقالهی کوتاه۳: گزارش نتایج حاصل از یک فعالیت پژوهشی که مطابق با استانداردهای نشریه است، ولی در حد یک مقاله‌ی پژوهشی نیست.

 

فایل مشخصات نویسندگان:

مشخصات نویسندگان باید به دو زبان انگلیسی و فارسی به شرح ذیل تهیه گردد.

 • نام و نام خانوادگی نویسندگان؛ نویسنده‌ی عهده‌دارِ مکاتبات با علامت «*» مشخص شود.
 • محل انجام پژوهش.
 • عناوین علمی و نشانی کامل محل اشتغال به کار نویسندگان؛ نشانی الکترونیکی، شماره تلفن و دورنگار نویسنده‌ی مسئول مکاتبات.
 • در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه دانشگاهی می باشد، آدرس ایمیل نویسنده ی مسئول، می بایست وابسته به دانشگاه باشد.

نمونه فایل مشخصات نویسندگان

قالب کلی مقاله در یک نگاه

 • صفحه‌ی عنوان؛
 • چکیده؛
 • کلیدواژه‌ها؛
 • متن مقاله؛
 • لیست مراجع
 • چکیده به زبان فارسی

 

صفحه‌ی عنوان

 • عنوان مقاله: باید جامع، واضح، مختصر و معرف محتوای مقاله باشد.

 

چکیده

در چکیده باید موضوعی که بر روی آن پژوهش صورت یافته، ابزار روش انجام آن موضوع و نتایج اصلی آن بیان شود. مقاله باید دارای چکیده‌ی انگلیسی و فارسی (حداکثر ۲۵۰ کلمه) باشد. چکیده‌ی فارسی باید ازنظر محتوا و داده‌ها، در تطابق کامل با چکیده‌ی انگلیسی باشد.

برای متن‌‌ انگلیسی از قلم Roman New Times با اندازه‌ی ۱۱ و برای متن‌های فارسی از قلم Nazanin-B با اندازه‌ی ۱۲ استفاده شود.

 

واژههای کلیدی

 ۳ تا 7 کلیدواژه‌ی انگلیسی (و معادل فارسی آن‌ها) کلیدواژه‌ها باید هم در متن مقاله، و هم در چکیده استفاده‌شده باشند.

 

متن مقاله

برای متن‌‌های مقاله از قلم Roman New Times با اندازه‌ی ۱۱ استفاده شود.

متن باید شامل مقدمه، شرح روش‌های تئوری، تجربی یا شبیه‌سازی، یافته‌ها و بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی (در صورت لزوم) باشد. توجه شود که در مقدمه مقاله پس از تعریف موضوع، به کارهای گذشته در آن حوزه ارجاع شود و با مقایسه کارهای گذشته با کار موردنظر، نوآوری و اصالت کار مشخص شود.

 

نکات قابل‌توجه

 • در بخش نتیجه‌گیری نهایی، باید ترجیحاً بر نتایج کیفی (و نه کمّی) تأکید شود. در این بخش نباید به شکل‌ها، جدول‌ها و مراجع اشاره شود.
 • یکاها باید در دستگاه بین‌المللی یکای SI باشند. در صورت تمایل به استفاده از سایر دستگاه یکاها، معادل آن در جفت پرانتز و در کنار یکاهای SI ارائه شود، مانند 37GBq (1 Gi)
 • علامت درصد در سمت راست اعداد قرار گیرد، مانند %10.
 • شماره‌گذاری فرمول‌ها با استفاده از جفت پرانتز انجام شود.
 • تمامی فرمول‌ها و روابط به‌صورت ایتالیک و واحد آن‌ها به‌صورت ساده باشند. در ضمن، پارامترهای موجود در فرمول‌ها باید در متن به‌صورت ایتالیک تعریف شوند.
 • ایزوتوپ‌ها باید با نماد شیمیایی عنصر و همراه با عدد جرمی به‌صورت بالا‌‌نویس، نوشته شوند، مانند 60Co.
 • تمامی ارقام و داده‌ها به انگلیسی و یکای آن‌ها به انگلیسی نوشته مانند، 25/4 kg شوند.

 

شکلها و جداول

 • شکل‌ها، عکس‌ها و جدول‌ها و مندرجات درون آن‌ها باید در اندازه‌ی مناسب و واضح باشند.
 • قسمت‌های خالی درون شکل‌ها و یا جدول‌ها در حد امکان باید حذف شوند.
 • به شکل‌ها و جدول‌ها در متن مقاله، ارجاع مناسب داده شود.

 

پاورقیها

توضیحات ضروری مربوط به واژه‌ها یا حالت گسترده‌ی مخفف‌ها باید به‌صورت پاورقی در پایین هر صفحه ارائه شود. آن‌ها در متن نیز باید به ترتیب ارائه، و به‌صورت بالا‌نویس شماره‌گذاری شوند.

 

مراجع

 • برای تنظیم مراجع از "لینک قالب مراجع" استفاده کنید. فهرست منابع باید به ترتیب حروف الفبا و به زبان انگلیسی باشد. برای مراجعی که به زبان انگلیسی نیستند، در انتهای مراجع و داخل جفت پرانتز، زبان مرجع به‌صورت انگلیسی ذکر شود. مثلاً در مورد مراجع فارسی، عبارت (In Persian) به انتهای مرجع افزوده شود.
 • در متن مقاله، مرجع باید داخل جفت پرانتز، ()، قرارداده شود.

توجه: مقالاتی که در « قالب مراجع » نشریه تنظیم‌نشده باشند قبل از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شوند.

  دانلود قالب مراجع :      word

 

سایر اطلاعات

 • مسئولیت صحت مطالب چاپ‌شده از دیدگاه علمی، اخلاقی و حقوقی به عهده‌ی نویسندگان مقاله است.
 • ویرایش مقاله‌های پذیرفته‌شده از اختیارات ویراستاران نشریه خواهد بود (در موارد خاص با مؤلف مسئول مقاله مکاتبه خواهد شد).
 • نقل مطالب از این نشریه با ذکر نام نشریه تکنولوژی گاز و نویسندگان مقاله بلامانع است.

 

ارسال مقالهها

 • مقاله‌ها باید در "قالب مقالات نشریه" تهیه شوند.
 • ارسال مقاله‌ها از طریق وب‌گاه نشریه امکان‌پذیر است.
 • در صورت ارسال مجدد مقاله، تمام اصلاحیه‌ها و تغییرات انجام‌شده، به‌صورت نکته به نکته با زمینه‌ی رنگ زرد متمایز شوند.
 • پر کردن فرم تعهدنامه (که در وب‌گاه نشریه موجود است) ضروری است. ارسال تعهدنامه در ابتدای کار به همراه مقاله باعث تسهیل در چاپ مقاله پس از پذیرفته شدن آن می‌شود.

 دانلود فرمت استاندارد مقاله: word

فرم‌های اجباری در ارسال مقاله

 • فرم تعهدنامه:            word ،Pdf
 • فرم تعارض منافع:   word ،Pdf

 

اشتراک نشریه

متقاضیان اشتراک می‌توانند فرم درخواست اشتراک (موجود در وب‌گاه نشریه) را تکمیل و به همراه رسید بانکی به آدرس دبیرخانه‌ی نشریه ارسال کنند.

 

آدرس نشریه

 • تهـران- تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان سپند، پلاک ۱۹۶، طبقه اول، واحد یک، دبیرخانه‌ نشریه مهندسی گاز ایران                             
 • کد پستی: ۱۵۹۸۹۹۵۷۱۲
 • تلفن: ۸۸۵۵۲۰۴۸ (۲۱)۹۸+
 • فاکس: ۸۸۵۵۲۴۵۹ (۲۱)۹۸+
 • پست الکترونیکی: igi@gmail.com
 • وب‌گاه نشریه: jgt.irangi.org

[1]. Research Article

[2] . Technical Paper

[3] . Short Paper