دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، خرداد 1396، صفحه 1-80 

پژوهشی

یک طراحی نوین برای مبدل های حرارتی صفحه ای در چرخه مایع سازی تولید LNG

صفحه 4-15

محمدرضا جعفری نصر؛ الهام محمدی


تغییر ترشوندگی سنگ مخازن گاز میعانی در نواحی نزدیک به چاه به منظور کاهش انسداد مایع، از طریق پوششدهی سنگ با نانوسیال دارای خاصیت ابر آبگریزی و ابر نفت

صفحه 16-30

پوریا اسماعیل زاده؛ محمدتقی صادقی؛ علیرضا بهرامیان


تاثیر نرمال پارافین ها و رسوبات آسفالتینی بر کشش بین سطحی نفت/گاز، حین تزریق گاز دی اکسید کربن به مخازن نفتی آسفالتینی

صفحه 31-42

مسعود ریاضی؛ یوسف کاظم زاده؛ رفعت پارسایی


کاهش مصرف انرژی در واحدهای شیرین‌سازی گاز طبیعی توسط محلول MDEA از طریق اصلاحات ساختاری

صفحه 43-49

امید صباغ؛ میثم وحیدی فردوسی؛ محمد علی فنائی


جایگزینی چرخه شیمیایی احتراق به جای کوره در فرآیند تبدیل بخار با استفاده از کاتالیست مس

صفحه 50-66

صدیقه کبیری؛ محمدرضا رحیم پور


یک روش جدید برای افزایش جداسازی اسید گازی از گاز طبیعی با استفاده از مخلوط محلول‌های آمینی

صفحه 67-74

ابولفضل غریبی خراجی؛ وحید مددی اورگانی؛ پرویز درویشی