دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 9، دی 1401، صفحه 1-80 

پژوهشی

شبیه‌سازی و آنالیز حساسیت بازیابی گاز مشعل جهت کاربرد در مخازن هیدروکربنی به‌عنوان گاز تزریقی

صفحه 4-15

20.1001.1/jgt.2023.1986515.1022

محمد مهدی صباغیان؛ مستانه حاجی پور


مقایسه دو روش تراکم بخار و تبخیر ناگهانی محصول پایین در بهینه‌سازی انرژی فرآیند شیرین‌سازی گاز طبیعی

صفحه 16-23

20.1001.1/jgt.2023.560634.1009

سمیرا احمدی؛ نرگس عیوضی ابهری؛ ملیکا اسپری؛ حانیه اسودی؛ فاطمه عزتی کامکار؛ ساینا رهبری


مروری

مروری جامع بر مزایا و مسائل نانوتکنولوژی در روش گوگردزدایی اکسایشی برای تولید سوخت‌های فوق تمیز

صفحه 24-34

20.1001.1/jgt.2023.1974394.1021

زهرا مباشری؛ سید حسین زهدی فسائی


پژوهشی

بهینه‌سازی انرژی واحد شیرین‌سازی گاز طبیعی پالایشگاه گچساران با استفاده از روش تراکم بخار

صفحه 35-40

20.1001.1/jgt.2023.560313.1006

محدثه شاه بهرامی؛ تیام خوانساری؛ سارا پیراینده؛ مرتضی قلی زاده؛ سارا نجفی برزگر


مروری

ارزیابی مخازن گاز طبیعی غیرمتعارف

صفحه 41-62

20.1001.1/jgt.2023.2000565.1026

صادق صحرائی


پژوهشی

استفاده از روش شکستن خوراک در بهینه‌سازی انرژی واحد شیرین‌سازی گاز طبیعی پالایشگاه ایلام

صفحه 63-71

20.1001.1/JGT.2023.582725.1017

المیرا نوذری؛ هدیه سعیدی؛ محمد یزدانی؛ زهرا عسگری